Här kan du följa arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling i Norrköpings kommun. Vi som skriver är kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare Gunilla Åberg och Åsa Järnvall samt vår samordnande logoped Ann-Sofie Taleman. Maila oss gärna om tips om vad du vill läsa här och dela gärna med dig av saker som händer på din förskola eller skola.
Gunilla.aberg@norrkoping.se
Å
sa.jarnvall@norrkoping.se
Ann-Sofie.taleman@norrkoping.se
måndag 29 maj 2017

Läsning är en färskvara

Sommarlov - lov = ledigt tänker många, ska man ha läxor på lov??
Att läsa på sommaren och annan skolfri tid är inte en läxa, det är en möjlighet till utveckling och en garant för fortsatta skolframgångar :)


Läsning är som bekant en färskvara, lite som kondition. Tränar man inte blir konditionen sämre, gäller både läskondis och flåskondis. Ett sommarlov är långt och läsning över sommaren ett måste om läskondisen ska bibehållas. Här nedans finns tre exempel på läsbingo som kan vara ett sätt att skapa läslust på sommarlovet, oavsett om man är hemma eller på frita.
https://www.nok.se/Laromedel/-Laromedelswebb-/-B1-/-Lararwebb-/ABC-klubben/-Flik-2-/Lasfixarna/Lasbingo/


http://lillabus.se/tag/lasbingo/


http://boktokig.blogspot.se/2015/06/lasbingo-for-barn-pa-sommarlovet.html