Här kan du följa arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling i Norrköpings kommun. Vi som skriver är kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare Gunilla Åberg och Åsa Järnvall samt vår samordnande logoped Ann-Sofie Taleman. Maila oss gärna om tips om vad du vill läsa här och dela gärna med dig av saker som händer på din förskola eller skola.
Gunilla.aberg@norrkoping.se
Å
sa.jarnvall@norrkoping.se
Ann-Sofie.taleman@norrkoping.se
måndag 27 mars 2017

Sweet City - ett äventyr


LÄRORIKT ÄVENTYRSSPEL SOM FÖRENAR NYTTA MED NÖJE

Sweet City är ett lärspel i svenska som andraspråk (SVA) för elever i grund- och gymnasieskolan. Spelets uppbyggnad och utvecklingsgång baseras på moderna teorier och forskning om andraspråksinlärning.Sweet City har språkligt fokus på verben eftersom de är särskilt viktiga för en förståelig kommunikation. För att du som lärare ska förstå på vilket sätt verben är viktiga ges här lite språkliga förklaringar av verbens betydelse för satskonstruktioner, tidsaspekter och viljeyttringar. Sedan beskrivs hur Sweet City lyfter fram och utvecklar kunskap om just sådana här språkliga och centrala fenomen i svenska språket.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar