Här kan du följa arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling i Norrköpings kommun. Vi som skriver är kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare Gunilla Åberg och Åsa Järnvall samt vår samordnande logoped Ann-Sofie Taleman. Maila oss gärna om tips om vad du vill läsa här och dela gärna med dig av saker som händer på din förskola eller skola.
Gunilla.aberg@norrkoping.se
Å
sa.jarnvall@norrkoping.se
Ann-Sofie.taleman@norrkoping.se
torsdag 9 mars 2017

Fakirerna och vi


Rapport: Fakirerna och vi – en studie om bokprat som läsfrämjande insats

Bokprat är en av våra vanligaste läsfrämjande aktiviteter. Catarina Schmidt undersöker på vilka sätt bokprat främjar läsning och hur det arbetet kan utvecklas och fördjupas. Vi får veta mer om hur man kan arbeta språkutvecklande med bokprat och får tips om hur man kan tänka för att öka bredden av texter och språk som man synliggör genom bokpratet. På vilka sätt kan bokprat främja läsning och hur kan arbetet med bokprat utvecklas och fördjupas?        

Bokprat fyller en viktig funktion när det gäller att skapa nyfikenhet och intresse för böcker och når många barn i olika åldrar.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar