Här kan du följa arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling i Norrköpings kommun. Vi som skriver är kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare Gunilla Åberg och Åsa Järnvall samt vår samordnande logoped Ann-Sofie Taleman. Maila oss gärna om tips om vad du vill läsa här och dela gärna med dig av saker som händer på din förskola eller skola.
Gunilla.aberg@norrkoping.se
Å
sa.jarnvall@norrkoping.se
Ann-Sofie.taleman@norrkoping.se
måndag 12 september 2016

Lycklig var vi......

.....som denna soliga måndagseftermiddag i september tog oss till Rosen för att lyssna på Katarina Lycken Rüter och fick inspiration om textsamtal och skrivande. Tänk att Katarna inleder sin kurs i svenska på gymnasiet med textsamtal om Hanna Huset Hunden av C.Tidholm, samma bok som vi har använt tillsammans med förskolans språkpiloter. Katarina får oss att tänka på klassen som en orkester och pedagogen som en dirigent som orkestrerar samtalen. Boksamtalen kräver planering, noga val av text men också diregenten som för samtalet framåt, leder och visar vägen och som kan tillåta solon och nya infallsvinklar. Vi får pröva olika digitala resurser för att mana eleverna till reflektion och skapa lust att tänka. Answergarden och socrative är två spännande verktyg. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar