Här kan du följa arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling i Norrköpings kommun. Vi som skriver är kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare Gunilla Åberg och Åsa Järnvall samt vår samordnande logoped Ann-Sofie Taleman. Maila oss gärna om tips om vad du vill läsa här och dela gärna med dig av saker som händer på din förskola eller skola.
Gunilla.aberg@norrkoping.se
Å
sa.jarnvall@norrkoping.se
Ann-Sofie.taleman@norrkoping.se
torsdag 4 februari 2016


Bra artikel om Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt


Anna Kaya och Karin Rehman beskriver vikten av att alla har ett Språk- och kunskapsutvecklande samt hur viktigt det är att vi kan teorierna bakom arbetssättet. Författarna funderar kring om begreppet börjar bli urvattnat eller om det är en framgångsfaktor.


Läs artikeln

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar