Här kan du följa arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling i Norrköpings kommun. Vi som skriver är kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare Gunilla Åberg och Åsa Järnvall samt vår samordnande logoped Ann-Sofie Taleman. Maila oss gärna om tips om vad du vill läsa här och dela gärna med dig av saker som händer på din förskola eller skola.
Gunilla.aberg@norrkoping.se
Å
sa.jarnvall@norrkoping.se
Ann-Sofie.taleman@norrkoping.se
tisdag 26 januari 2016

Språkpiloter

Nu har nog alla förskolor i kommunen en Språkpilot och vi har ett program. Programet mailas till alla förskolor. Under 2016 har vi en Lässatsning mot förskolan. Pengar finns avsatta för att börja bygga upp bibliotek, pedagoger får inspiration till högläsning och boksamtal, Språkpiloterna får möjlighet att träffas och byta erfarenheter med varandra. Under året blir det Språkpiller, Barnbokskalas och föreläsning med Astrid Frylmark.
 
Under hösten har Språkpiloterna lyssnat på Katarina Kuick, som har visat hur boksamtal kan gå till. Arbetet fortsätter under 2016 med:
  • 3/2 Träff för alla Språkpiloter
  • april, Träff  i Språkpilotgrupperna
  • 6/5 Språkpiller
  • 2/5 Barnbokskalas
  • 3/5 Barnbokskala
  • 25/5 Träff för alla Språkpiloter
  • 3/10 Astrid Frylmark föreläser
  • september - oktober, Träff i Språkpilotgrupperna
  • 7/12 Träff för alla Språkpiloter
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar