Här kan du följa arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling i Norrköpings kommun. Vi som skriver är kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare Gunilla Åberg och Åsa Järnvall samt vår samordnande logoped Ann-Sofie Taleman. Maila oss gärna om tips om vad du vill läsa här och dela gärna med dig av saker som händer på din förskola eller skola.
Gunilla.aberg@norrkoping.se
Å
sa.jarnvall@norrkoping.se
Ann-Sofie.taleman@norrkoping.se
söndag 29 november 2015

Implementering pågår!

Tillsammans med våra Läspiloter implementerar vi nu Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk. Vi vänder och vrider på texter, analys och bedömningar. Läspiloterna ska sedan arbeta tillsammans med sina kollegor på respektive skola, så att alla pedagoger känner sig bekväma med materialet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar