Här kan du följa arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling i Norrköpings kommun. Vi som skriver är kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare Gunilla Åberg och Åsa Järnvall samt vår samordnande logoped Ann-Sofie Taleman. Maila oss gärna om tips om vad du vill läsa här och dela gärna med dig av saker som händer på din förskola eller skola.
Gunilla.aberg@norrkoping.se
Å
sa.jarnvall@norrkoping.se
Ann-Sofie.taleman@norrkoping.se
måndag 9 november 2015

Bemötande

För att alla elever ska lyckas i skolan måste lärare fokusera på den individuella kartläggningen och lära känna eleverna. Det menar Maria Bühler, psykolog. Utan förståelse för olika elevers olika behov ökar risken för uppkomst av utbrott, arbetsvägran och andra former av problemskapande beteende. bemötande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar