Här kan du följa arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling i Norrköpings kommun. Vi som skriver är kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare Gunilla Åberg och Åsa Järnvall samt vår samordnande logoped Ann-Sofie Taleman. Maila oss gärna om tips om vad du vill läsa här och dela gärna med dig av saker som händer på din förskola eller skola.
Gunilla.aberg@norrkoping.se
Å
sa.jarnvall@norrkoping.se
Ann-Sofie.taleman@norrkoping.se
fredag 2 oktober 2015

Lässatsning - Förskolan

Uppstart av projektet aktiv högläsning och boksamtal i förskolan. I torsdags samlades 120 pedagoger för att lyssna på Katarina Kuick som inspirerade till aktiva boksamtal i förskolan. Tanken är att pedagogerna ska öva och pröva på förskolan, inspirera sina kollegor och införa aktiv högläsning på alla våra förskolor. 

Katarina visar hur man med enkla medel kan utveckla och förfina samtal om böcker. Men hon är också tydlig med att man inte ska ha bokprat om alla böcker man läser. Ibland måste läsningen få vara bara det, en stund då man lyssnar och får egna tankar. MEN en av de tre,fyra böcker man läser högt i förskolan varje dag, ska man ta sig tid att föra ett fördjupat samtal med barnen. 

Vi ser fram emot fortsättningen i november! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar