Här kan du följa arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling i Norrköpings kommun. Vi som skriver är kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare Gunilla Åberg och Åsa Järnvall samt vår samordnande logoped Ann-Sofie Taleman. Maila oss gärna om tips om vad du vill läsa här och dela gärna med dig av saker som händer på din förskola eller skola.
Gunilla.aberg@norrkoping.se
Å
sa.jarnvall@norrkoping.se
Ann-Sofie.taleman@norrkoping.se
lördag 24 oktober 2015

Dysleximässa i Göteborg

Läspedagogerna tog tåget till Göteborg för att inhämta lite ny kunskap på Dysleximässan som ordnas av FMLS. Vi har tittat på nya läromedel för läsinlärning och för strukturerad träning. Vi har blivit nyfikna på ny litteratur i ämnet och framförallt vi hat tagit del av ungas berättelser om sin dyslexi och sin skoltid. Vi har fått en del att fundera på och vi kommer säkert att återkomma. 
Nu är det snart höstlov för alla de elever som är här med sina engagerade föräldrar.....NEJ jag menar läslov och läsa kan man ju göra med ögon, öron eller finger.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar