Här kan du följa arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling i Norrköpings kommun. Vi som skriver är kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare Gunilla Åberg och Åsa Järnvall samt vår samordnande logoped Ann-Sofie Taleman. Maila oss gärna om tips om vad du vill läsa här och dela gärna med dig av saker som händer på din förskola eller skola.
Gunilla.aberg@norrkoping.se
Å
sa.jarnvall@norrkoping.se
Ann-Sofie.taleman@norrkoping.se
måndag 28 september 2015

Färdplan för klassrummets läsundervisning

Visst är det ett härligt namn på en bok? Det skänker hopp och struktur i vårt svåra arbete med att få alla elever mer på läståget. Boken är skriven av Lucy Calkins och riktar sig till åk 2-5, men innehållet passar alla årskurser. I boken lär oss Lucy hur man arbetar med Läsworkshops. Arbetet följer en specifik struktur med Minilektion, Läskamrater och med Vägledda samtal. Det är lätt att följa arbetat och boken ger många exempel på hur elevernas förmågor kan utvecklas.
Boken ger kunskap om hur man arbetar med metoden Läsworkshops samt en forskningsbakgrund.

Bildresultat för färdplan för klassrummets läsundervisning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar