Här kan du följa arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling i Norrköpings kommun. Vi som skriver är kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare Gunilla Åberg och Åsa Järnvall samt vår samordnande logoped Ann-Sofie Taleman. Maila oss gärna om tips om vad du vill läsa här och dela gärna med dig av saker som händer på din förskola eller skola.
Gunilla.aberg@norrkoping.se
Å
sa.jarnvall@norrkoping.se
Ann-Sofie.taleman@norrkoping.se
tisdag 30 juni 2015

Nytt Bedömningsstöd - Nu är det klart!


Läs- och skrivutveckling & taluppfattning i årskurs 1-3

För att ge ett tydligt och konkret stöd för uppföljning av elevers kunskaper i årskurs 1-3 finns nu två nya bedömningsstöd. Bedömningsstöden kan redan från årskurs 1 användas för att tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen eller i taluppfattningen inom matematik.

Materialet ska också vara ett stöd för att se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och är i behov av ytterligare stimulans. Båda materialen kommer att kunna bli ett underlag för din fortsatta undervisning i inom dessa områden.

Regeringen har beslutat att bedömningsstöden blir obligatoriska att använda i årskurs 1 från 1 juli 2016. Redan nu kan materialet användas i en utprövningsomgång under läsåret 2015/2016. Vi kommer att samla in synpunkter via en enkät som kommer att finnas här från september 2015. Ta chansen att vara med och påverka genom att använda materialet och fylla i enkäten.

För att få tillgång till bedömningsstöden krävs inloggning till vår bedömningsportalen

Gå direkt till bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling i bedömningsportalen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar