Här kan du följa arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling i Norrköpings kommun. Vi som skriver är kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare Gunilla Åberg och Åsa Järnvall samt vår samordnande logoped Ann-Sofie Taleman. Maila oss gärna om tips om vad du vill läsa här och dela gärna med dig av saker som händer på din förskola eller skola.
Gunilla.aberg@norrkoping.se
Å
sa.jarnvall@norrkoping.se
Ann-Sofie.taleman@norrkoping.se
måndag 1 juni 2015

KOMMANDE BEDÖMNINGSSTÖD

Läs- och skrivutveckling & taluppfattning i årskurs 1-3

Innan sommaren kommer vi att publicera två nya bedömningsstöd som syftar till att ge ett tydligt och konkret stöd för uppföljning av elevernas kunskaper i läs- och skrivutveckling och i taluppfattning. Bedömningsstödet ska kunna användas redan i årskurs 1 för att tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen eller inom taluppfattning i matematik. Materialet kan också vara ett stöd för att se när en elev har kommit längre i sin kunskapsutveckling och är i behov av ytterligare stimulans. Båda bedömningsstöden kommer att kunna bli ett underlag för din fortsatta undervisning i svenska, svenska som andraspråk och matematik.
Bedömningsstöden publiceras i juni och kommer att kunna användas av skolor under läsåret 2015/2016 i en utprövningsomgång. Vi kommer att samla in synpunkter via en enkät som kommer att återfinnas här på webbplatsen och i materialet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar