Här kan du följa arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling i Norrköpings kommun. Vi som skriver är kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare Gunilla Åberg och Åsa Järnvall samt vår samordnande logoped Ann-Sofie Taleman. Maila oss gärna om tips om vad du vill läsa här och dela gärna med dig av saker som händer på din förskola eller skola.
Gunilla.aberg@norrkoping.se
Å
sa.jarnvall@norrkoping.se
Ann-Sofie.taleman@norrkoping.se
måndag 18 maj 2015


Välkommen på föreläsning om läsförståelse!

 Åsa Elwér är universitetsadjunkt på Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet.  Åsa kommer att föreläsa om läsförståelse med fokus på elever som har svårt att förstå det de läser men som också har svårt att förstå då de får texten uppläst.  Åsa Elwér har skrivit avhandlingen  Early predictors of reading comprehension difficulties som lades fram vid Linköpings Universitet i september 2014. Avhandlingen visar bland annat att läsförståelsesvårigheterna föregicks av språkliga svårigheter redan i förskolan. Trots det blev läsförståelsesvårigheterna tydliga först i början av mellanstadiet.
 Den: 13/10  kl. 14.30-16.00, De Geergymnasiets aula
Anmälan på kommunens intranät/fortbildning, antalet platser är begränsat.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar