Här kan du följa arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling i Norrköpings kommun. Vi som skriver är kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare Gunilla Åberg och Åsa Järnvall samt vår samordnande logoped Ann-Sofie Taleman. Maila oss gärna om tips om vad du vill läsa här och dela gärna med dig av saker som händer på din förskola eller skola.
Gunilla.aberg@norrkoping.se
Å
sa.jarnvall@norrkoping.se
Ann-Sofie.taleman@norrkoping.se
måndag 11 maj 2015


Välkommen på föreläsning om läsinlärning!

 
Inger Fridolfsson arbetar på Institutionen för beteendevetenskap vid Linköpingsuniversitet. Inger kommer att föreläsa om vad forskningen visat är god läsinlärning, detta oavsett vilket material man arbetar med. Teori och praktik knyts samman och fokus sätts på verksammadelar som måste befästas. Föreläsningen vänder sig till dig som arbetar med läsinlärning oavsett elevens ålder.

Läs mer om Ingers arbete på http://www.lasochskrivinlarning.se
 
Den: 2/9 kl. 14.30-16.00, De Geergymnasiets aula
Anmälan på kommunens intranätet/fortbildning, antalet platser är begränsat.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar