Här kan du följa arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling i Norrköpings kommun. Vi som skriver är kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare Gunilla Åberg och Åsa Järnvall samt vår samordnande logoped Ann-Sofie Taleman. Maila oss gärna om tips om vad du vill läsa här och dela gärna med dig av saker som händer på din förskola eller skola.
Gunilla.aberg@norrkoping.se
Å
sa.jarnvall@norrkoping.se
Ann-Sofie.taleman@norrkoping.se
onsdag 27 maj 2015

Läslyftet

Nu ligger vi i startgroparna för Läslyftet. Under nästa läsår kommer sju skolor att delta och fem handledare ska utbildas. Jag har varit i Stockholm på en introduktion kring arbetet för kommunala Språk-, läs och skrivutvecklare och det hela verkar mycket spännande.

Att utveckla läsning och skrivning, även om det heter Läslyft så är det ett lyft med fokus på både läsa och skriva, måste ske med systematik, kopplas till forskning och pågå över lång tid. Utvecklingsarbete är ju en ständigt pågående process, men att under ett helt år få sätta fokus på läs- och skrivfrågor kommer att leda till hållbar utveckling på våra skolor.

Du som rektor måste redan nu fundera på om ni vill vara med i Läslyftet lå 16/17.

Läslyftet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar