Här kan du följa arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling i Norrköpings kommun. Vi som skriver är kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare Gunilla Åberg och Åsa Järnvall samt vår samordnande logoped Ann-Sofie Taleman. Maila oss gärna om tips om vad du vill läsa här och dela gärna med dig av saker som händer på din förskola eller skola.
Gunilla.aberg@norrkoping.se
Å
sa.jarnvall@norrkoping.se
Ann-Sofie.taleman@norrkoping.se
fredag 8 maj 2015

Barnen blir bättre med surfplatta?!?!

I Computer Sweden (23 april 2015 nr 17) står det åter att läsa om fördelen att lära sig skriva på surfplattor istället för med papper och penna. Det är en pilotstudie som forskaren  Agelii Genlott och professor Åke Grönlund ( båda Örebro universitet) har genomfört under 2 år i Sollentuna på 5000 barn. Elevernas läsförmåga förbättrades, men framförallt ökade deras skrivförmåga.
Eleverna lyckades göra klara förbättringar (20 %) på de nationella proven i trean i matematik och svenska - än de som undervisats traditionellt.
Naturligtvis är det inte datorn eller surfplattan som är nyckeln till utvecklingen  utan metoden - att skriva sig till lärande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar