Här kan du följa arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling i Norrköpings kommun. Vi som skriver är kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare Gunilla Åberg och Åsa Järnvall samt vår samordnande logoped Ann-Sofie Taleman. Maila oss gärna om tips om vad du vill läsa här och dela gärna med dig av saker som händer på din förskola eller skola.
Gunilla.aberg@norrkoping.se
Å
sa.jarnvall@norrkoping.se
Ann-Sofie.taleman@norrkoping.se
tisdag 10 mars 2015

Studiepaket om undantagsbestämmelsen

För att stödja lärare i förståelsen av undantagsbestämmelsen har Skolverket i samarbete med Specialpedagogiska myndigheten (SPSM) tagit fram ett studiepaket som omfattar fyra områden: rätten till utbildning och stöd; individanpassning; bedömning, prov och betygssättning samt undantagsbestämmelsen i praktiken.
Paketet är uppbyggt kring fyra filmer med tillhörande läsanvisningar och diskussion. För dig som vill fördjupa dig finns det förslag på ytterligare läsning. Paketet vänder sig till betygssättande skolformer och har som främsta syfte att stödja bedömning och betygssättning för elever med funktionsnedsättning. 

Arbetet med studiepaketet kan, efter en inledande planering, med fördel genomföras under fyra tillfällen. Varje tillfälle tar uppskattningsvis 1-2 timmar beroende på upplägg.

Studiepaketet

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar