Här kan du följa arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling i Norrköpings kommun. Vi som skriver är kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare Gunilla Åberg och Åsa Järnvall samt vår samordnande logoped Ann-Sofie Taleman. Maila oss gärna om tips om vad du vill läsa här och dela gärna med dig av saker som händer på din förskola eller skola.
Gunilla.aberg@norrkoping.se
Å
sa.jarnvall@norrkoping.se
Ann-Sofie.taleman@norrkoping.se
fredag 6 mars 2015

 
2,5 timmar om dyslexi                             
 
FDB Östergötland kommer att ha en öppen föreläsning om Dyslexi den 21 mars.
 
2,5 timmar om dyslexi, är du ungdom, förälder, lärare eller allmänt intresserad av ämnet så är du välkommen lördagen den 21 mars 13,00-15,30 till Elsas Hus i Linköping

Vi i FDB Östergötland inbjuder till 2,5 timmar om dyslexi, läs och skrivsvårigheter, Ingrid Lind kommer till Elsas Hus och pratar om hur vi kan stötta våra barn/ungdomar med dyslexi.
Om den vanliga undervisningen inte fungerar för en elev, då är skolan skyldig att hitta andra vägar för eleven att lära och redovisa sina kunskaper.
Ingrid förmedlar sina tankar och erfarenheter kring ett bemötande av dessa barn som kan hjälpa dem att behålla glädjen i lärandet och minska såren i själen.

Har du frågor/funderingar om läs och skrivsvårigheter,... så tveka inte utan kom.

Fiket kommer att vara öppet.

Entré 100 kronor, vi tar kort.
Ungdom upp till 18 år gratis.
 
Se vårt evenemang på Facebook, 2,5 timmar om dyslexi där kan du också markera om du vill komma.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar