Här kan du följa arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling i Norrköpings kommun. Vi som skriver är kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare Gunilla Åberg och Åsa Järnvall samt vår samordnande logoped Ann-Sofie Taleman. Maila oss gärna om tips om vad du vill läsa här och dela gärna med dig av saker som händer på din förskola eller skola.
Gunilla.aberg@norrkoping.se
Å
sa.jarnvall@norrkoping.se
Ann-Sofie.taleman@norrkoping.se
fredag 20 februari 2015

Projektet Bokhund

Projektet syftar föra samman barn med litteratur och att använda hunden som ett pedagogiskt verktyg för detta. Projektet riktar sig till alla barn och handlar om att barnen läser högt för en hund. Hunden  upplevs ofta av barnet som en kravlös och icke-dömande lyssnare, vilket kan leda till att hunden har en lugnande effekt i en situation som för många barn är stressande.

Inom projektet kommer en anpassad utbildning för både hundarna och deras förare att arbetas fram.

Projektet ska drivas i samarbete med föreningar, skolor och bibliotek och fokusera på barn mellan 6 och 18 år.

Bokhund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar