Här kan du följa arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling i Norrköpings kommun. Vi som skriver är kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare Gunilla Åberg och Åsa Järnvall samt vår samordnande logoped Ann-Sofie Taleman. Maila oss gärna om tips om vad du vill läsa här och dela gärna med dig av saker som händer på din förskola eller skola.
Gunilla.aberg@norrkoping.se
Å
sa.jarnvall@norrkoping.se
Ann-Sofie.taleman@norrkoping.se
måndag 16 februari 2015

Anpassad undervisning för elever med funktionsnedsättning

Har ni anpassat?

En funktionsnedsättning kan innebära att en elevs fysiska, psykiska eller intellektuella förmåga är begränsad. Det i sin tur kan medföra att eleven behöver anpassad undervisning.

Ta reda på elevens behov

Det är individuellt hur en funktionsnedsättning påverkar elevens förutsättningar att delta i undervisningen. Rektorn och läraren behöver skaffa sig kunskaper om vad funktionsnedsättningen innebär i elevens skolsituation för att kunna göra rätt anpassningar.

 
Skolverket

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar