Här kan du följa arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling i Norrköpings kommun. Vi som skriver är kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare Gunilla Åberg och Åsa Järnvall samt vår samordnande logoped Ann-Sofie Taleman. Maila oss gärna om tips om vad du vill läsa här och dela gärna med dig av saker som händer på din förskola eller skola.
Gunilla.aberg@norrkoping.se
Å
sa.jarnvall@norrkoping.se
Ann-Sofie.taleman@norrkoping.se
måndag 12 januari 2015

Tidig upptäckt ökar tonåringars läsförståelse

I en studie i Storbritannien undersökte man läsförståelsen hos 76 hörselskadade barn. Första studien var när de var mellan 6-10 år och den andra 9 år senare. Det visade sig att ju tidigare hörselskadan upptäcktes desto bättre läsförståelse . Skillnaden ökade också med stigande ålder.

Www.auris.nu nr 8 2014

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar