Här kan du följa arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling i Norrköpings kommun. Vi som skriver är kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare Gunilla Åberg och Åsa Järnvall samt vår samordnande logoped Ann-Sofie Taleman. Maila oss gärna om tips om vad du vill läsa här och dela gärna med dig av saker som händer på din förskola eller skola.
Gunilla.aberg@norrkoping.se
Å
sa.jarnvall@norrkoping.se
Ann-Sofie.taleman@norrkoping.se
torsdag 22 januari 2015

Omvälvande lära nytt språk som vuxen        

En ny avhandling från Stockholms universitet visar att språkinlärning i vuxen ålder kräver stora arbetsinsatser och har konsekvenser för det egna jaget. 
Karin Ahlgren är doktorand på institutionen för språkdidaktik på Stockholms universitet. Hon har under sex år träffat och studerat andraspråkstalare med olika bakgrund. Fokus har legat på språkanvändning och språkinlärning samt attityder till det svenska språket.

Läs artikeln i Skolvärlden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar