Här kan du följa arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling i Norrköpings kommun. Vi som skriver är kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare Gunilla Åberg och Åsa Järnvall samt vår samordnande logoped Ann-Sofie Taleman. Maila oss gärna om tips om vad du vill läsa här och dela gärna med dig av saker som händer på din förskola eller skola.
Gunilla.aberg@norrkoping.se
Å
sa.jarnvall@norrkoping.se
Ann-Sofie.taleman@norrkoping.se
måndag 15 december 2014

Arbetar du med läsförståelsestrategier i din klass?


Då ska du läsa den här boken av Astrid Roe.
Boken Läsdidaktik efter den första läsningen ger många bra och konkreta idéer om hur du kan utveckla arbetat med läsförståelsestrategier. Astrid gör tydliga kopplingar till forskning och belyser olika metoder.

"Läsdidaktik kombinerar gedigna teoretiska insikter med handfasta konkreta råd och är en ovanligt användbar bok för lärare och andra i kontakt med barn och ungdomar som behöver stöd i sin läsutveckling" Karin Taube, faktagranskare och professor emerita Umeå universitet.

Läs den och låt dig inspireras, det har jag gjort!!  
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar