Här kan du följa arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling i Norrköpings kommun. Vi som skriver är kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare Gunilla Åberg och Åsa Järnvall samt vår samordnande logoped Ann-Sofie Taleman. Maila oss gärna om tips om vad du vill läsa här och dela gärna med dig av saker som händer på din förskola eller skola.
Gunilla.aberg@norrkoping.se
Å
sa.jarnvall@norrkoping.se
Ann-Sofie.taleman@norrkoping.se
torsdag 6 november 2014

Barnboksveckan - hur uppmärksammas den på din skola? 

Varje höst firas Barnboksveckan i november då även den nationella läsdagen firas, Det var Svenska Barnboksinstitutet i samarbete med Lärarförbundet som 1999 utropade torsdagen i vecka 46 till en nationell läsdag för landets alla skolor varefter läsdagen permanentades. Varje kommun, bibliotek och skola avgör själv hur barnboksveckan och läsdagen skall manifesteras.

Här kommer lite tips från Facebook gruppen En läsande klass

  • Temadag
  • Klasserna f-6 delas i tvärgrupper och kommer att rotera till stationerna - Boktips, sagostund, biblioteksbesök och läsfixarna kommer på besök
  • Inleder med filmen: "The fantastic flying book" från Youtube och pratar om den, sedan kommer eleverna läsa i sina böcker. Vi kommer också låta alla elever titta i bokjury-katalogen, där ska de välja böcker som skolan sedan kommer att köpa in...
  • Bokbytardag
  • Ur:s "Magiska biblioteket
  • Speedating med sin bästa bok, långbord med elever på båda sidor. de har med sin bästa bok och berättar under kort tid 5min för varandra varför den är så bra. på given signal flyttar ena sidan ett steg och man har en ny person att prata med. Inte så djupt men rolig happening och många boktips blir det.
  • För mindre barn är det roligt med maskerad, den dagen ska man klä ut sig till en bokfigur. De som inte gillar maskerad kan ha en skylt på tröjan "mugglare" (från Harry Potter) då kan man ju vara som "vanligt".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar