Här kan du följa arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling i Norrköpings kommun. Vi som skriver är kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare Gunilla Åberg och Åsa Järnvall samt vår samordnande logoped Ann-Sofie Taleman. Maila oss gärna om tips om vad du vill läsa här och dela gärna med dig av saker som händer på din förskola eller skola.
Gunilla.aberg@norrkoping.se
Å
sa.jarnvall@norrkoping.se
Ann-Sofie.taleman@norrkoping.se
fredag 17 oktober 2014

Tecken och bilder som stöd

Jag är ofta ute på förskolorna och pratar om barns språkutveckling och stödet som de får av tecken och/eller bilder. vill därför dela med mig av denna länk.
"Här har elever och personal använt tecken och bilder som stöd för sin kommunikation länge, men utanför klassrummet hade inte eleverna samma möjligheter. Då startade grundsärskolan i Tjörns kommun projektet kommunikation och delaktighet."

Tecken och bilder som stöd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar