Här kan du följa arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling i Norrköpings kommun. Vi som skriver är kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare Gunilla Åberg och Åsa Järnvall samt vår samordnande logoped Ann-Sofie Taleman. Maila oss gärna om tips om vad du vill läsa här och dela gärna med dig av saker som händer på din förskola eller skola.
Gunilla.aberg@norrkoping.se
Å
sa.jarnvall@norrkoping.se
Ann-Sofie.taleman@norrkoping.se
onsdag 8 oktober 2014

Läslyft pågår

Svenska elever läser allt sämre. De är särskilt dåliga på mer avancerad läsning, som handlar om tolkning och analys – det visar bland annat den senaste Pisaundersökningen. Resultatet stämmer illa med vår självbild som en läsande nation med koll på omvärlden och nära noll procents analfabetism.
Nu kommer reaktionen – läslyft och lässatsningar lägger miljontals kronor på att vända trenden. Används resurserna rätt? Och hur kan man jobba i klassrummet för att få alla elever att bli mer kompetenta läsare?

Lärarnas nyheter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar