Här kan du följa arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling i Norrköpings kommun. Vi som skriver är kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare Gunilla Åberg och Åsa Järnvall samt vår samordnande logoped Ann-Sofie Taleman. Maila oss gärna om tips om vad du vill läsa här och dela gärna med dig av saker som händer på din förskola eller skola.
Gunilla.aberg@norrkoping.se
Å
sa.jarnvall@norrkoping.se
Ann-Sofie.taleman@norrkoping.se




fredag 24 oktober 2014

Föreläsning om att skriva sig till läsning

iWTR = att skriva till läsning med tangentbord, talsyntes, publicering och interaktion ger betydligt bättre resultat både i svenska och matematik.
Om dessa forskningsresultat från Sollentuna berättar Åke Grönlund, på Skolverkets seminarium Forskning om 1:1.
Resultatet av att skriva till läsning i organiserad form ger mycket bättre resultat, medan icke organiserad användning av it ger sämre resultat än traditionell undervisning. Största skillnaden ger det för pojkarna.
Du kan höra honom berätta om det (46-58 min) i denna sändning. (Information från Skoldatatek/facebook)



Se föreläsningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar