Här kan du följa arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling i Norrköpings kommun. Vi som skriver är kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare Gunilla Åberg och Åsa Järnvall samt vår samordnande logoped Ann-Sofie Taleman. Maila oss gärna om tips om vad du vill läsa här och dela gärna med dig av saker som händer på din förskola eller skola.
Gunilla.aberg@norrkoping.se
Å
sa.jarnvall@norrkoping.se
Ann-Sofie.taleman@norrkoping.se
tisdag 16 september 2014

Läslust i Norrköping

Läslust riktar sig till elever i årskurs 4, på 6 skolor. Det är kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med utbildningskontoret som gör en satsning för att öka läslusten.

Projektet hade sin upptakt i går (15/9) och representanter från de medverkande skolorna fanns på plats för att få information om vad som kommer att hända under året.
Litteratur, konst och skapande kommer att vara delar och bygga på tre teman: Genom mina ögon, Ut i världen och In i tavlan.

Arbetet kommer att påbörjas med kompetensutveckling till pedagoger under hösten för att i januari 2015 starta i full skala på de 6 skolorna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar