Här kan du följa arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling i Norrköpings kommun. Vi som skriver är kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare Gunilla Åberg och Åsa Järnvall samt vår samordnande logoped Ann-Sofie Taleman. Maila oss gärna om tips om vad du vill läsa här och dela gärna med dig av saker som händer på din förskola eller skola.
Gunilla.aberg@norrkoping.se
Å
sa.jarnvall@norrkoping.se
Ann-Sofie.taleman@norrkoping.se
onsdag 17 september 2014

LäsKedjor-2 och engelska ordkedjor
- publiceras hösten 2014

Denna reviderade version av LäsKedjor från 2001 innehåller tre delprov:
Bokstavskedjor, Ordkedjor och Meningskedjor i ett och samma häfte.
Kedjorna kan användas och är normerade från skolår 1 (våren) och
genom hela grundskolan till gymnasiets år 1.

Till LäsKedjor-2 kommer att finnas ett nytt tilläggsprov med engelska
läskedjor, English WordChains, som kan användas från skolår
3 och uppåt.

Normeringen och standardiseringen av LäsKedjor-2 och English
WordChains pågår och publiceringen beräknas ske under hösten 2014.

Hogrefe förlag


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar