Här kan du följa arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling i Norrköpings kommun. Vi som skriver är kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare Gunilla Åberg och Åsa Järnvall samt vår samordnande logoped Ann-Sofie Taleman. Maila oss gärna om tips om vad du vill läsa här och dela gärna med dig av saker som händer på din förskola eller skola.
Gunilla.aberg@norrkoping.se
Å
sa.jarnvall@norrkoping.se
Ann-Sofie.taleman@norrkoping.se
onsdag 17 september 2014


Inlästa läromedel till alla elever i Norrköpings kommunala skolor.

Inläsningstjänst har ca 3400 läromedelstitlar till ljudböcker som ger elever det stöd de behöver för att följa undervisningen även om det är svårt att läsa.
Från och med 2015 så kommer läromedlen att finnas tillgängliga för alla elever i Norrköpings kommunala grund- och gymnasieskolor.

Den 7/10 kan du som rektor, skolledare eller specialpedagog få mer information om inlästa läromedel.

Information och anmälan på kommunens intranät. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar