Här kan du följa arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling i Norrköpings kommun. Vi som skriver är kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare Gunilla Åberg och Åsa Järnvall samt vår samordnande logoped Ann-Sofie Taleman. Maila oss gärna om tips om vad du vill läsa här och dela gärna med dig av saker som händer på din förskola eller skola.
Gunilla.aberg@norrkoping.se
Å
sa.jarnvall@norrkoping.se
Ann-Sofie.taleman@norrkoping.se
tisdag 16 september 2014


Elevernas läsförmåga i grundskolan.
- En undersökning av Lärarnas Riksförbund inom ramen för projektet Läsande Klass

Lärarnas riksförbund står bakom denna undersökning om elevernas läsförmåga i grundskolan. I undersökningen kan man läsa att alla elever har rätt att få den bildning som behövs för att man ska klara sig i samhället. Läsning är en grundläggande färdighet som alla elever ska ha erövrat före lågstadiets utgång. LR ser med stor oro på att eleverna i allt större utstäckning inte får de basfärdigheter de behöver. I undersökningen har man frågat
2200 lärare i grundskolan som undervisar i svenska om elevernas läsförmåga. Lärarna ser stora brister i förutsättningarna för läsinlärning. Nästan hälften av lärarna i undersökningen uppger att elever i behov av särskilt stöd inte får det. Bristen på speciallärare anges vara mycket stor.
Tag del av hela undersökningen: Elevernas läsförmåga i grundskolan
Läs en Artikel om resultatet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar