Här kan du följa arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling i Norrköpings kommun. Vi som skriver är kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare Gunilla Åberg och Åsa Järnvall samt vår samordnande logoped Ann-Sofie Taleman. Maila oss gärna om tips om vad du vill läsa här och dela gärna med dig av saker som händer på din förskola eller skola.
Gunilla.aberg@norrkoping.se
Å
sa.jarnvall@norrkoping.se
Ann-Sofie.taleman@norrkoping.se
måndag 26 maj 2014

Svenska lärare har inte ord för att beskriva läsförståelse, feedback och bedömning. Det har de däremot i Kanada, eftersom termerna finns definierade i skolans styrdokument. Ett professionellt språk underlättar arbetet, visar Barbro Westlunds avhandling.

Läs artikel i Lärarnas nyheter
Att sluka böcker leder inte till läsförståelse


Att bedöma elevers läsförståelse
Lärarutbildaren Barbro Westlund aktuell med ny avhandling om läsförståelse.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar